Günümüz dünyasında arkeoloji birçok disiplinin bir arada çalıştığı bilim dalı olmuştur. Bu disiplinlerden biride tarihi yapı ve buluntunun yer ve geometrisini araştıran jeofizik’tir. Gelişen teknolojiler, uygulamadaki başarılar jeofiziğin arkeoloji dünyasındaki önemini arttırmış, bu nedenle bu iki bilim dalı arasındaki bu tarz araştırmalar ARKEOJEOFİZİK olarak adlandırılmıştır.

Kazı maliyetlerinin yüksek oluşu, kazıların çok uzun süreler alması kazı başkanlarının yer seçiminde özen göstermesini gerektirir. Arkeojeofizik işte bu noktada gömülü yapıların yer tespitinde bulunarak gereksiz kazı ve zaman kayıplarının önüne geçilmesini sağlar.

Kültür varlıklarının kazı yapmadan da araştırılabilir olması büyük bir önem arzetmektedir. Somun İnşaat & Proje olarak bizde tarihi yapıların araştırılması, taşınması, konservasyonu, rölöve ve restorasyonu konusunda hizmetler sunmaktayız.

Yer Araştırma Yöntemleri

 

Gpr – Yer Radarı

Yöntem, yatay doğrultuda elektrik alan vektörü olan (TE:Transvers Elektrik) bir verici antenaracılığı ile yer içine gönderilen çok yüksek frekanslı EM dalgalarının (Radyo Dalgaları) ara yüzeylerden yansımasının (Echoes) gözlemlenmesi ilkesine dayanmaktadır. Yeraltında, her iki tarafı farklı dielektrik özellikte kayaçlardan oluşan bir ara yüzey varsa, elektromanyetik dalga bu ara yüzeylerde yansıma ve iletime uğrayacaktır. Diğer yöntemlere göre daha yüksek frekanslıdır. Bu sayede daha yüksek çözünürlükte sonuçlar elde edilebilmektedir. Ekipman, sistem ve anten olarak iki kısımdan oluşur.

Jeolojik Araştırmalar

Proje alanı ve yakın çevresinin temel jeolojik araştırmaları yapılarak detay haritalar hazırlanır.Amaca dönük olarak dere sedimanı, toprak, ve kaya örneklemesi yapılarak hedef alanların belirlenmesine çalışılır. yerleşimin  ,insan- bölgesel jeoloji ile olan etkileşimi incelenir.. Bununla birlikte  yerleşiminin başından geçmiş olası yıkıcı depremler, aktif faylarla ilişkileri saptanmaya çalışılır. Yapılarda kullanılan taşların genel özellikleri ve olası kaynak alanları araştırılır.

Manyetik Yöntem

Yeraltındaki kayaçların mıknatıslanma özelliklerinin birbirinden farklı olmasına dayanır.Manyetik yöntem, karada ve denizde uygulanabildiği gibi, havadan da uygulanabilir. Arkeolojik alanlarda manyetik belirtiyi oluşturan iki neden vardır.Bunlardan birincisi çok yüksek ısıda pişirlen kilin,soğuma esnasında içersindeki demiroksit (FeO2) mineralleri yermanyetik alanı yönünde az ama kalıcı bir mıknatıslanma özelliği kazanırlar.Bu mıknatıslanma ısıl kalıcı mıknatıslanma olarak adlandırılır.İkinci nedense;arkeolojik yapıda kullanılan kayaçların başka ortamlardan taşınması dolayısı ile ortam jeolojisinden farklı bir mıknatıslanma özelliği sunarlar.  Çalışmalarımızda 0.001 n T hassasiyetli, saniyede 10 okuma yapabilen, GPS ile ölçüm konumunu saptayabilen,Amerikan yapımı Geometrics  G-858 sezyum magnetometresi kullanılmaktadır.